Menu Đóng

Bài 12: Nước Văn Lang

Theo em, truyện Sơn Tinh – Thủy Tinh nói lên hoạt động gì của nhân dân hồi đó ?

Trả lời:

Truyện cho chúng ta thấy từ thời xa xưa ông cha ta đã biết đắp đê (cụ thể là Thủy Tinh cho nước dâng cao bao nhiêu thì Sơn Tinh cho núi cao lên bấy nhiêu) để chống lại lũ lụt.


Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì ?

Trả lời:

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31,32) nói lên :
– Các làng bản, bộ lạc có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột.
– Đồng là nguyên liệu chủ yếu không chỉ để chế tạo công cụ lao động mà còn để chế tạo các loại vũ khí.


Hãy liên hệ các loại vũ khí với truyện Thánh Gióng

Trả lời:

– Thể hiện ý thức tự vệ của dân tộc (sứ giả đi tìm người có tài đi đánh giặc).
– Cũng thể hiện vũ khí bằng kim loại (trong truyện Thánh Gióng là sắt – ngựa sắt, roi sắt) là vũ khí lợi hại, chống giặc rất hiệu quả.


Những lí do ra đời của nhà nước thời Hùng Vương là gì ?

Trả lời:

Những lí do ra đời nhà nước thời Hùng Vương:
– Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư, sự xuất hiện các làng, chạ, bộ lạc.
– Do yêu cầu bảo vệ sản xuất vùng các sông lớn.
– Xã hội có sự phân chia giàu, nghèo.
– Mở rộng giao lưu và tự vệ.


Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này ?

Trả lời:

Nhận xét về tổ chức nhà nước đầu tiên :
– Có tổ chức từ trên xuống dưới, lấy làng, chạ làm cơ sở (đơn vị hành chính).
– Tuy còn đơn giản nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản cả nước, tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triển nền kinh tế, xã hội đất nước cũng như sự hình thành quốc gia – dân tộc và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *