Menu Đóng

Bài 12: Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Câu 1. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Nêu sự khác nhau giữ hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán

Trả lời:

CSDL tập trung

CSDL phân tán

– Toàn bộ CSDL được lưu ở một dàn máy tính (có thể bao gồm một hoặc nhiều máy được điều hành chung như một máy).

– Đặc trưng:

 + Dữ liệu được lưu trên máy tính trung tâm

 + Nhiều người dùng từ xa có thể truy cập CSDL.

– Phân loại:

 + Hệ CSDL cá nhân

 + Hệ CSDL trung tâm  

 + Hệ CSDL khách chủ

– Dữ liệu không lưu trữ tập trung ở một máy mà được lưu trữ ở nhiều máy trên mạng và được tổ chức thành những CSDL con.

– Đặc trưng:

 + Dữ liệu có thể được lưu trữ ở nhiều CSDL con

 + Có thể sử dụng dữ liệu ở nhiều nơi để truy vấn.

– Phân loại:

 + Hệ CSDL thuần nhất

 + Hệ CSDL hỗn hợp

 

 


Câu 2. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Tại sao chi phí phần cứng trong hệ CSDL khách chủ giảm

Trả lời:

Chi phí phần cứng giảm do chỉ cần máy chủ có cấu hình đủ mạnh để lưu trữ và quản trị CSDL.


Câu 3. Trang 100 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Vì sao nói hiệu năng hệ thống của CSDL phân tán được nâng cao

Trả lời:

Vì các hệ CSDL được phân tán trên các trạm có thể thực hiện song song nên tốc độ truy cập dữ liệu nhanh hơn so với hệ CSDL tập trung

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *