Menu Đóng

Bài 11: Các cơ sở với cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu 1. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy nêu một công việc có thể dùng máy tính để quản lý

Trả lời:

Có thể dùng máy tính để quản lí các CD (thư viện CD gia đình) ghi bài hát, phục vụ tìm kiếm CD chứa bài hát muốn nghe hay tìm các CD có các bài hát do một ca sĩnào đó biểu diễn.

– Quản lí hồ sơ đăng kí xe máy hoặc ô tô đế có thể nhanh chóngtìm ra chủ phương tiện khi cần thiết.

– Quản lí vân tay phục vụ công tác điều tra, phá án.


Câu 2. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Trong bài toán quản lí ở câu hỏi 1. Hãy cho biết đối tượng cần quản lý và thông tin cần quản lí.

Trả lời:

Ví dụ, để quản lí thư viện CD gia đình ta có đối tượng quản lí là các CD. Thông tin cần lưu trữ cho một CD có thể là:

– Số hiệu đĩa.

– Tên đĩa.

– Tên bài hát.

– Nhạc sĩ.

– Ca sĩ (ban nhạc) thực hiện.

– Nơi cất giữ.


Câu 3. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi nào thông tin trong CSDL nói trên cần được câp nhật và cập nhật khi nào?

Trả lời:

Thông tin trong CSDL nói trên cần phải được cập nhật khi:

– Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

– Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

– Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.


Câu 4. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Khi nào cần kết xuất thông tin từ CSDL nói trên và những thông tin nào được kết xuất? hãy phác thảo một số mẫu báo cáo cần có

Trả lời:

Một trong những lúc cần kết xuất thông tin là khi muốn tìm CDchứa bài hát nào đó hoặc muốn biết là trong thư viện CD của mình đã có bài hát đó chưa. Ví dụ, chuẩn bị đón giao thừa, bạn muốn mở nhạc bài “Happy new year” của ban nhạc ABBA. Nếu không nhớ bài hát này được ghi ở đĩa nào và cất ở đâu, bạn phải truy xuất thông tin từ CSDL để nhanh chóng tìm được đĩa cần thiết.

Các mẫu báo cáo có thể cần chuẩn bị là:

– Danh sách các bài hát trên một đĩa.

– Danh sách các bài hát cùng mộttác giả và tên đĩa CD


Câu 5. Trang 93 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 12

Hãy cho một số ví dụ về việc truy vấn phục vụ cho việc kết xuất thông tin ở bài toán này

Trả lời:

– Có thêm CD mới (mới mua thêm hay được tặng).

– Khi một CD bị hỏng hoặc bị mất.

– Khi thay đổi chỗ lưu trữ của CD.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *