Menu Đóng

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành – Tin 10

Câu 1 trang 64 SGK Tin học 10

Hệ điều hành là gì?

Trả lời:

– Hệ điều hành là một chương trình đặc biệt, quản lí và kiểm soát việc sừ dụng và quản lí các thiết bị phần cứng: bộ nhớ, màn hình, máy in… là cầu nối giữa chương trình ứng dụng và việc xử lí của máy tính, là cầu nối giữa người sử dụng và máy tính.

Theo quan điểm xuất phát từ khía cạnh kỹ thuật thì có thể coi hệ điều hành là hệ thống chương trình bao trùm lên máy vật lí hiện có, tạo ra một máy logic với những tài nguyên và khả năng mới.

Theo quan điểm người dùng, có thể coi hệ điều hành là một tập hợp các chương trình có nhiệm vụ quản lý các tài nguyên của hệ thống, tổ chức khai thác chúng một cách thuận tiện và tối ưu.


Câu 2 trang 64 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết các chức năng chính của hệ điều hành.

Trả lời:

Các chức năng chính của hệ điều hành; đó là:

– Tổ chức giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;

– Cung cấp tài nguyên cho các chương trình và tổ chức thực hiện các chương trình đó;

– Tổ chức lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài, cung cấp các công cụ để tìm kiếm và truy cập thông tin;

– Kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi để có thể khai thác chúng một cách thuận tiện và hiệu quả;

– Cung cấp các dịch vụ tiện ích hệ thống.


Câu 3 trang 64 SGK Tin học 10

Hãy phân biệt các loại hệ điều hành.

Hệ điều hành có ba loại, đó là;

– Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng;

– Hệ điều hành đa nhiệm một người dùng;

– Hệ điều hành đa nhiệm nhiêu người dùng;

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *