Menu Đóng

Bài 10: Hệ điều hành làm những việc gì?

Câu 1 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy thử hình dung nếu máy tính không có hệ điều hành thì điều gì sẽ xảy ra?

Lời giải:

Nếu máy tính không có hệ điều hành thì nó không thể hoạt động được bời vì hệ điổi hành là một chương trình đặc biệt là cầu nối giữa thiết bị với người dùng và giữa thiết bị với các chương trình thực hiện trên máy.


Câu 2 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành là phần mềm hay phần cứng?

Lời giải:

Hệ điều hành là một phần mềm. Đó là phần mềm hệ thống, là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chuẩn xác. Ví dụ, DOS, WINDOWS 98, WINDOWS XP…


Câu 3 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hãy nêu sự khác nhau cơ bản giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng

Lời giải:

Sự khác nhau chính giữa hệ điều hành với một phần mềm ứng dụng: Hệ điều hành là các chương trình tổ chức việc quản lí, điều phối các bộ phận chức năng của máy tính sao cho chúng hoạt động một cách nhịp nhàng và chính xác. Còn phần mềm ứng dụng là chương trình đáp ứng những yêu cầu ứng dụng cụ thể.

Ví dụ, Microsoft Word, Microsoft Excel,… Hệ điều hành là môi trường làm việc cho các phần mềm ứng dụng. Không có hệ điều hành thì các phần mềm ứng dụng không thể hoạt động được.


Câu 4 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?

Lời giải:

Nhiệm vụ của hệ điều hành đối với máy tính:

* Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi hệ điều hành. Tài nguyên của máy tính (ví dụ như CPU, bộ nhớ,…) chỉ có giới hạn nhưng các chương trình phần mềm luôn muốn hoạt động tối đa. Nếu không được điều khiển, hiện tượng tranh chấp tài nguyên của máy tính sẽ xảy ra, hệ thống sẽ hoạt động hỗn loạn.

Nhờ có hệ điều hành, hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ trở nên nhịp nhàng.

* Cung cấp giao diện cho người dùng. Giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi thông tin với máy tính trong quá trình làm việc.

* Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.


Câu 5 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Phần mềm nào được cài đặt đầu tiên trong máy tính?

Lời giải:

Hệ điều hành là phần mềm đầu tiên được cài đặt trong máy tính.


Câu 6 trang 43 SGK Tin học lớp 6

Em hãy liệt kê các tài nguyên của máy tính theo hiểu biết của mình.

Lời giải:

Các tài nguyên của máy tính, đó là tất cả các thiết bị phần cứng (màn hình, máy in, bàn phím,ram, card màn hình , chuột , …… ), phần mềm (phần mềm hệ thống và phần mềm ứng dụng) và dữ liệu có trên máy tính. Trong số các tài nguyên phần cứng thì bộ nhớ là quan trọng nhất

Giaibaitap.me

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *