Menu Đóng

Bác – Chế Lan Viên

, Bác chẳng nói nhiều hơn chân lí

Cả nước nghe khi, , Bác cười.

Chẳng phải lật sách nào ra tìm hiểu Bác,

Bác sống trong ta, Bác ở giữa đời.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *