Menu Đóng

Ăn cơm mầm đá

Ăn cơm mầm đá

Một thanh niên vào quán cơm, trả tiền xong xuôi mà cơm mãi vẫn chưa thấy mang ra. Đói quá không chịu được, anh ta liền đứng dậy đi ra ngoài…

Người phục vụ nhìn thấy liền hỏi: “Anh không định ăn cơm sao mà vội đi thế?”.

Anh thanh niên trả lời: “À, đợi tôi đi kiếm quán nào ăn no rồi quay lại đây ăn tiếp chắc vẫn chưa muộn”.

Liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *